Thân chào bạn hữu Cựu học sinh Trường Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng

Niênkhóa 1962-63 Niênkhóa 1964 Niênkhóa 1965 Niênkhóa 1966 Niênkhóa 1967 Niênkhóa 1968 Niênkhóa 1969
Niênkhóa 1970 Niênkhóa 1971 Niênkhóa 1972 Niênkhóa 1973 Niênkhóa 1974 Niênkhóa 1975 Niênkhóa 1976 Niênkhóa 1977

Niên khóa 1962-63


Các bạn muốn liên lạc với các bạn niên khóa 1955-1962 và 1956-1963 vào http://truongkythuatcaothang@googlepages.com/home
HọTênÐịa ChỉQuốc GiaDiện Thoại Diạ Chỉ emailKhoá
Nguyễn TấnA--SVN011-84-8303214huy19411004@yahoo.com1956
Thái VănA--USA(714)537 6465--1956
Cao Thi AnSG VN8987490--1956
Lê Bá An--SG VN011-84-8202570--1955
Nguyễn ÐìnhAn-Australia011-61-3-93185829--1956
Phan TấnAn-SVN011-84-8978384--1955
Lê ThanhẢnh--SVN011-84-887550224--1956
Lê TuấnAnh--France011-39187561,011-33628325429phoquang.gm@gmail.com1956
Nguyễn VănBa--USA425-881-9303--1956
Phạm Thanh BạchSVN011-84-88213383,011-84-903811356----
Nguyễn VănBài--SVN----1956
Lê VănBảnh--SVN011-84-9746283--1955
Đổ Kim Bảo--USA626-695-0658----
PhoBao--SVN011-84-88-599000 Ext 2007011-84-88-762558,011-84-9182550891956
Lê NgọcBáu--USA703-865-7372--1956
Dư QuangBảy--Australia----1956
Nguyễn KimBiên--USA408-249-1760biensgn@yahoo.com1956
Nguyễn ThanhBình--USA209-829-1475imartin778@yahoo.com1956
Trần NgocBo--SVN011-84-88-470864--1956
Nguyễn DứcChân--USA925-963-5039--1956
Ngo VănChang--SVN011-84-0908163672--1955
Bùi MinhChánhChu Du Lãng TửUSA937-294-8506, 937-205-0136chanh.bui@gmail.com1956
Dăng Tân Chất---SVN011-84-8340214--1955
Trần NgọcChâu--SVN011-84-8340214---1955
Trần PhướcChâu--USA408-223-7181--1956
Phạm HữuChi--USA----1955
Nguyễn MinhChiếm--AUSTRALIA011-61-3-9314-3446--1956
Cao MinhChiêu--SVN011-84-89-550685--1956
Nguyễn Hữu Chỉnh--Australia011-61-2-9567-7109--1956
Lê HữuChinh--USA408-254-3922----
Nguyễn ĐìnhChu--USA----1955
Nguyễn QuangChuc--SVN------
Nguyễn Thiên--SVN011-84-8547847,011-84-90364980----
Trần TrungCôn--SVN011-84-88-952172----
Trần VănCot2582 Clarebank Way San Jose, CA 95121USA408-528-8904--1955
Lưu QuangDai--USA619-283-5069--1956
Huỳnh VănDan--USA303-584-0738huynhvandan117171@yahoo.com1956
Vu DuyDan--USA714-549-4830vuduydan@hotmail.com1956
Phạm NguonDang--SVN011-84-88978167--1956
Trần VănDanh--SVN011-84-8472046, 011-84-913515895----
Nguyễn TấnĐạt--Australia----1956
Vỏ PhátĐạt--SVN011-84-88543748--1956
Nguyễn Tấn Đạt--SVN011-84-8968339--1955
Bùi Ngọc Di--USA714-775-6911,714-588-1923 cell--1956
Hồ NgọcDiện--SVN011-84-88753483--1956
Trương Hoàng Dũng--SVN011-84-8210221, 011-84-903801831----
Lương Hữu Duyên--SVN011-84-751113226----
Lê Văn Dong--SVN011-84-88-730276--1956
Trần Quang Dong--SVN011-84-88-928706--1956
Lâm TrungĐức--USA303-935-5443--1956
Ngô MinhĐức--SVN011-84-88-609950--1956
Nguyễn GiaĐức--USA858-695-8634"leducnguyen46@yahoo.com"1956
Nguyễn MinhĐức--France231436719"nguyenminhduc@yahoo.fr"1955
Lê HoàngGiao--USA305-274-9752"giaole42@yahoo.com","giaole42@hotmail.com1956
Lương Ha--USA425-228-5356--1956
Ngô VănHai--SVN011-84-8997544--1955
Nguyễn ĐôngHải--USA718-621-2787--1956
Nguyễn VănHai--SVN011-84-8997544--1956
Nguyễn Ngọc Hanh--SVN------
Phan ĐìnhHạnh--SVN011-84-88-548125----
Huỳnh BáHậu--SVN011-84-8453937--1956
Nguyễn ĐứcHậu--USA714-545-7461Giáo Sư1956
Trần VănHiền--SVN----1956
Lê VănHiLiên Lạc Với ConSVN011-84-8611522--1955
Lê NgọcHi--SVN----1955
Nguyễn Hữu Hiệp--USA773-381-0721"minhnha13@yahoo.com"1956
Trần HữuHiếu--USA703-533-2852571-388-2817(vợ)1956
Nguyễn Văn Hoà--Australia011-61-2-4271-4073"hoa@fransoto.com"-"hoa.nguyen@ellsmore.net.au"1956
Huỳnh KimHoàng--USA909-824-0701--1956
Nguyễn ThanhHội--SVN011-84-864656--1955
Nguyễn PhátHồng--SVN011-84-88-965220--1956
Nguyễn ĐìnhHuệ--SVN011-84-8468085----
Lê Anh Hùng--SVN011-84-8568475--1955
Nguyễn Văn Hưng--SVN011-84-72815014----
Lê Ngọc Hùng--USA713-991-1609--1956
Nguyễn GiửHùng--USA408-629-3901"hung_g_nguyen@yahoo.com"1956
Nguyễn VănHưng--SVN011-84-88-966200----
Nguyễn ViệtHùng--SVN------
Phạm Văn Hùng--USA714-663-1546--1956
Trần PhụcHưng--SVN------
Nguyễn Trung Hương--USA301-648-3610, 240-506-1963 cell"nguyentrunghuong@hotmail.com"1956
nguyễn Văn Hương--SVN011-84-903330141----
Đặng Ngọc Hữu--SVN011-84-8960496----
Nguyễn Văn Khải--SVN011-84-88957550"khanhappy@yahoo.com"1956
Trần CôngKhiêm--SVN011=84=8437349--1955
Mai VănKhoa--USA808-841-4097--1956
Nguyễn DuyKhương--SVN011-40-8340996--1955
Đào ĐứcKiên--SVN011-84-88-881763--1956
Lê VănKiệt--SVN011-84-9200747Giáo Sư--
Triêu VănKiều--USA309-922-2937----
Nguyễn Văn Kim--USA281-343-9126----
Nguyễn Đình Lam--USA281-933-1335--1956
Nguyễn Đình Lãm--USA714-680-6313nguyenlamdinh@yahoo.com1956
Thái BìnhLam--SVN011-84-08463194----
Huỳnh HữuLộc--SVN011-84-8954999--1955
Nguyễn VănLục--SVN011-84-8954899-- 195 5
Nguyễn Đức Lộc--SVN011-84-88-961520--1956
Trần VănLộc--SVN------
Trương QuangLộc--SVN011-84-8658186-011-84-4448832(cell)--1955
Huỳnh NgọcLợi--SVN011-84-7517411--1955
Âu DươngLợi--SVN011-84-88-903437-011-84-8426243(cell)--1956
Đặng NgọcLợi--USA415-665-8977"loindang@hotmail.com"1956
Lương HữuLợi--USA407-769-1988--1955
Nguyễn ThànhLong--SVN011-84-88-435313--1956
Phan VănLong--SVN011-84-8651222Giáo Sư (Từ Trần vào ngày 21 tháng 12 năm 2009 tại VN)--
Nguyễn CôngLuân--SVN011-84-72870505----
Nguyễn VănLực--SVN------
Nguyễn MinhLương--USA703-356-2081--1956
Trần Bình Lương--SVN011-84-87-311262----
Trần Đức Mẫn--USA714-775-6675--
Phạm ĐắcMăng--SVN011-84-88-863507----
Lê VănMạnh--USA408-946-6087"manhvanle@yahoo.com"1957
Nguyễn CôngMạnh--USA408-441-1389"manhngyen0839@yahoo.com.vn"1956
Phan Văn Mảo--SVN011-84-9303965Giáo Sư--
Ngô ĐồngMinh--SVN011-84-8752553--1955
Trần XuânMinh--SVN011-84-88-331569"minhtuyet720@yahoo.com.vn"1956
Vỏ NgọcMinh--USA714-982-0108"minhvo_2000@yahoo.com"1957
Ngô VănNam--SVN011-84-88-567566----
Nguyễn ĐìnhNam--USA/TD>5123355947----
Nguyễn VănNên--SVN011-84-89-701830Giáo Sư--
Nguyễn ViếtNha--France01 46 27 73 55--1955
Nguyễn HữuNhân--SVN011-84-87500650903.353.6301955
Nguyễn NgọcNghĩa--SVN011-84-88-547593----
Nguyễn VănNghĩa--USA408-279-8770--1957
Trương VănNghiêm--SVN------
Lê ĐìnhNgô--SVN----1956
Lê VănNgọc--SVN011-84-9403202----
Nguyễn VănNgọc--SVN011-84-88-991632----
Nguyễn VănNhiều--SVN011-84-89-692977--1956
Nguyễn NgọcNho--SVN011-84-88-411936--1956
Vũ HữuNho--USA713-681-0128Giáo Sư (Từ trần ngày 22 tháng 10 năm 2009 tại Houston USA)--
Lương VănNhơn--USA513-844-2944"lnhon@yahoo.com"1956
Nguyễn An Nhơn--SVN00-84-89557247--1955
Nguyễn KhánhNhuần--USA206-361-9077Giáo Sư1956
Đoàn VănNhựt--SVN011-84-8055246----
Trần MinhNhật--SVN011-84-88-453617----
Huỳnh VănNi--SVN011-84-88-265435011-9585188631956
Nuyễn VănOn--SVN011-84-8260770--1955
Dương TấnPhát--SVN----1955
Trần VănPhát--USA713-988-3124--1956
Vỏ Phát--SVN011-84-8638113----
Huỳnh VănPhú--SVN011-84-8309155----
Lưu ĐìnhPhụng--SVN------
Nguyễn ThiênPhước----------
Vỏ Tấn Phước--USA281-575-8598"ptvo@bechtel.com"-"ptvo234@peoplepc.com"1956
Dương MinhQuân--SVN----1956
Trần MinhQuân--USA413-746-9955--1955
Lê Ngọc Quang--SVN011-84-751437--1955
Trần ThanhQuang--USA573-443-0806,cell 573-268-1695"quangjacki@mchsi.com"-"tranq874@yahoo.com"1956
Trần VănQuang--USA714-639-9418--1956
Trương VănQuang--USA425-778-2837--1956
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------

Niên khóa 1964


Họ và TênBiệt danhCo QuanDiện Thoại CQDịa ChỉDiện Thoại NhàDiện Thoại DD
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------

Niên khóa 1965

Họ và TênBiệt danhCo QuanDiện Thoại CQDịa ChỉDiện Thoại NhàDiện Thoại DD
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------

Niên khóa 1966

Họ và TênBiệt danhCo QuanDiện Thoại CQDia ChỉDiện Thoại NhàDiện Thoại DD
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------

Niên khóa 1967

Họ va TênBiệt danhCo QuanDiện Thoại CQDịa ChỉDiện Thoại NhàDiện Thoại DD
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------

Niên khóa 1968


Các bạn muốn liên lạc với các bạn niên khóa 1961-1968 vào http://www.geocities.com/caothang6168
Họ va TênBiệt danhCo QuanDiện Thoai CQDịa Chỉ Dien Thoai NhaDien Thoai DD
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------

Niên khóa 1969


Các bạn muốn liên lạc với các bạn niên khóa 1962-1969 vào http://www.ktcaothang.com <<
Họ va TênLớpĐia chỉ E-mailDiện Thoại CQĐịa ChỉDiện Thoại NhàDien Thoai DD
Đào Vĩnh An12A----CA----
Châu Ngọc Ẩn------Canada----
Trần Anh------------
Lê Đăng Bảo12T2"ble@ldbinc.com"--CA----
Chu Trần Căn12T4----Rochester NY----
Dương Minh Châu12T4"vivacb@juno.com"--San Jose-CA----
Trần Ngọc Chiếu--"CN Tran@mescobldg.com"--San Diego-CA----
Phạm Tấn Chơn12A"may718ca@aol.com"--------
Tạ Cẩm Chương12T2"chuong.ta@gmail.com"--San Diego-CA----
Đổ Văn Cung12T1"cung_do@yahoo.com"--CA----
Vũ Lê Dân12T1"vuledan@gmail.com"--DC----
Nguyễn Văn DũngBiệt danh----MN----
Nguyễn Văn ĐịnhBiệt danh"nguyenvd3@juno.com"--------
Nguyễn Văn Đệ12T1"denguyen999@yahoo.com"--San Jose----
Thái ĐứcBiệt danh----CA----
Phạm Hoài Đức12T P----CA----
Nguyễn Hoàng Giáp12T A"giap@sympatico.ca"--CANADA----
-Đào Ngọc Hải12TA"daongochai2000@yahoo.com"---WA---
Phan văn Hiếu12TA"hieuphan8@gmail.com"---Australia----
Nguyễn Lê Hinh12TA"hlenguyen@yahoo.com"--------
Bàng Văn HoáLớp----USA----
Trần Xuân Hoà12T4"hoahai@yahoo.com"--CA----
Tôn Văn HoáBiệt danhtonvan hoa@yahoo.com--------
Nguyễn Văn HoàngBiệt danh----WA----
Phạm Thái Hoàng--"hoangcotab@@hotmail.com"--Minesota--
Nguyễn Văn HùngBiệt danh----DC----
Phạm Thế Hùng12T1thanh_thanglong2000@yahoo.com.au"--Australia----
Trần Tiến Hùng12T1"hung ha92@yahoo.com"--CA----
Bùi Ngọc Hưng12TP----CA----
Nguyễn Văn Hưu12T2"nguyenvhuu@yahoo.com","nguyenvhuu@hotmail.com"--CA---
Nguyễn Văn Khang12T4"kvnguyen@gmail.com"--WA----
Lâm Mộng Kiên12T----CA----
Nguyễn Văn Lạc12TA"lvn48@hotmail.com"-lacdathanh@yahoo.com"--Dallas, TX----
Nguyễn Đức Lăng12TA"langnguyen@yahoo.com"-- OR 97006----
Ngô Lâm12T4"ngolam1949@yahoo.com"--CA----
Dương Hữu Lễ12T4----San Jose, CA----
Nguyễn Bình Liêu12T3"lieu2148@global.net"--Houston, TX----
Giang Văn Long------------
Phạm Văn Lời12T4"pinkstone1511@hotmail.com"--Melbourne, Australia----
Bùi Đức Ly12T1"buiducly@yahoo.com"--WA----
Nguyễn Văn Minh12T1"mvnng@yahoo.com"--Bolsa CALI----
Vũ Duy Mười--"martinvu99@yahoo.com"--CA----
Nguyễn Hoài Nam--"hoainamnguyen51@yahoo.ca"--Canada----
Giáp Chí NghĩaBiệt danh-----Houston, Texas----
Nguyễn Trọng Nghĩa12T4"gregory nguye@hotmail.com"--Sydney, Australia---
Bùi Khai Nghiệp12T4"nghiepbui434@yahoo.com"--San Jose, CA----
Trần Thành Nghiệp12T4"ntran98@gmail.com"-"ntrần98@hotmail"--Toronto Canada--
Lê Văn Nhậtden-----Bùi Viện (truớc 1975)----
Vũ Ngọc Nhinh12T1"nhinhvu@yahoo.com"--Anaheim,CA----
Nguyễn Minh Phát12TP----DC----
Đoàn Mạnh Phú12T2----TX----
Trần Doãn Phúc12T2----TX----
Phạm Ngọc Phụng--phamphung48@yahoo.com"--WA----
Trần Xuân Phước12TA"phuoctranxuan@gmx.com--Germany----
Vũ văn Phương12TA"huetam@yahoo.com"--Ohio----
Trần Văn Quan12T1"usaquantrang@yahoo.com"---- Anaheim CA 92801----
Nguyễn Văn Quang12T2----CA----
Lê Ngọc Quí12TA"quile@hotmail.com"--CA----
Đào Văn Sang12T2----UT----
Lê Văn Sáu12T3"lecid2000@yahoo.com"--NM----
Lâm Minh Tấn12T2"tan_tml_lam@sbcglobal.ne"--CA----
Đinh Quang Tiến12TA"vnnavytien@yahoo.com"--Houston, TX----
Dương Chí Thanh12T1"thanhchiduong@yahoo.com.au--Australia----
Hồng Văn Thêm12T3"tim@vinatechinc.com"--San Diego----
Trương Đình Ưng--"ungdinh.truong@snclavalin.com"--------
Vũ Văn Vinh12T4----Canada----
Nguyễn Văn Vỏ12TA"vopost05@lpg.com.au"--Australia----
--Lớp----------

Niên khóa 1970

Các bạn họp mặt ít nhất một lần trong năm- Thông thường vào dip Tất Niên Tết Nguyên Dán

Các bạn muốn liên lạc với các bạn niên khóa 1963-1970 vào http://www.chskythuatcaothang.us hay http://www.caothang.net
Họ và TênBiệt danhCo Quan& emailDiện Thoại CQDịa ChỉPhoneCell-phone
Lê Quang AnBiệt danh----Florida, USA----
Phùng Kim AnhBiet danh--(571) 272 18VA 22003 USA(703)992 0773--
Nguyễn Quang ÁnhBiet danhQua dời tại Oregon nam 2004.--------
Phan Thanh BânBiet danhAmerican Standard Co.-"ptban2002@yahoo.com"-"ban.thanh.phan@jotun.com"650740100CM thang 8 P5.TB8.460.1590903830890
Dàm Quang Bão(1)Biet danhemail"dambq@yahoo.com"--Texas, USA--(281) 855 4389
Luu Bá BôiBiet danh----------
Duong Quốc BửuBửu trắng----Orange County, CA--714-775-5513
Huỳnh Ngọc BửuGà Nòi----Tiền Giang VN73 88 25 25--
Võ Van BửuBửu denTừ trần ngày 01/25/2007 tại Dỉ An Tỉnh Bình Duong--(vợ Bưu)Hoàng Diệu-P12-Q4-TPHCM8253542 (vơ Bửu) 0.95.867.1952
Tạ Van Cẫm------------
Dinh Hoàng Cảnh(1)Biet danhemail"canhhdinh@yahoo.com"--California, USA--(714) 893 3544
Nguyễn Quốc Cầu(4)Chú 4 cầuCty Dich Vu Xay Lap TS-- Phu Nhuan VN8.421.1850903030351
Huỳnh Công Chánh(4)Biet danh"Chanhhuynh99@yahoo.com"--Seattles, Washington425-865-0173--
Nguyễn Trung Chánh(4)Biet danh---- VN7.269.4400908453544
Lai Minh ChánhBiet danh----Q Binh Thanh----
Duong Tâm Chí(1)BabilacChuyen vien Dien nha nuoc-"tcduong@enter-net.com"(514)289-2211 poste 2062Quebec Canada(514) 729-1035(514) 513-2775
Trần Ngọc Chi------------
Nguyễn Thành CôngBiet danh---- An Lac BC----
Luong DiệpBiet danh"tu_diep2000@yahoo.com"-San Jose--USA8.627.780(408) 946 9166
Nguyễn Anh Dung(4)Biet danhCựu Dại Học Kiến Trúc--CA 95133 USA(408) 251 0847(408) 823 4926
Nguyễn Anh Dung(1) Biet danh----Alabama(408)666 9785--
Lê Hoàng DungBiet danhCong Ty Xay Lap Dien 28.258.407Lac Long Quan-TB8.603.718--
Trần Van Đại(4)Biet danhQuan An Duc Trong--P. Bình Thuận Q787307650903920048
Đổ Van DêBiet danh----------
Nguyễn Van Dẹp(5)Biet danh----USA(714)901-4412--
Lý Hữu Diền(4)Biet danh----Thị Xả Rạch Giá Kiên Giang77 87 21 88--
Trần Ngọc DiệpBiet danh"diept329@yahoo.com"- AP Printing Co, Santa Clara USA(408) 980-9079USA--(408)971-7330
Lê Minh Doàn(4)Biet danh----Canada----
Nguyễn Tấn Ðức(5)Ðức denCty Co khí Ðức Trung- "duccnc@hcm.fpt.vn" 84-8-2660132, fax 84-8-7524325P.2 Q.6 Tp. HCM84-8-8591189 0903712134
Vỏ Van DứcBiet danhCty TNHH Bong Lua8.752.608Lac Long Quan P5,Q18.616.1720903351656
Nguyễn Minh ĐứcBiet danhSo Nha Dat Dia Chinh TPHCM--Q PN8.424.0020903681788
Trần Quang Giao(4)Biet danhkhông quân--------
Phạm Hoài DứcBiet danh----------
Duong Quan HàBiet danhBan Dan Van T/U8.244.815Q.PN8.443.2370903808371
Huỳnh Ngọc HàBiet danh----------
Trần Van Hai Biet danh"tran_vhai@yahoo.de"--Germany----
Nguyễn Quốc Hào(4)Hào hôGermany--------
Thi Van Hào(4)Biet danh--9508392P 11, Q.BT8.060.598--
Quách Cung HàoBiet danh----------
Huỳnh Công Hiền(4)Ro-beQuest Diagnostics Inc-"henryhuynhnd71@gmail.com"--CA 92691,USA(949)581-9794(949)573-4277
Luong Văn Hiền(4)Biet danhTexas Scenic Co-"h.luong@texasscenic.com"--Texas,USA(210)495-5425--
Nguyễn Văn HiềnBiet danh----------
Nguyễn Trung Hiếu(5)Biet danh----P.15-Q.TB8.495.274--
Nguyễn Van HiếuBiet danh----------
Trần Trí HóaBiet danhMất 11/2004--P.12 Q.10--8627049
Phạm Cao HoàBiet danhOrange County,CA------(714)588-1012
Nguyễn Bá Học Biet danhCo Sở Inox Doàn8653688P.Phạm Ngu Lảo, Q.1--0918116330
Lê Hồng HoàngBiet danhMất 08/20018.432.013P.1 BThanh8.432.013--
Mai Van Hoàng(4)Biet danh----Tan Phu Q.78.731779--
Nguyễn Van Hoàng(4)tam ca vu d?Cty Cổ Phần Cơ Khí Xang Dầu-"hoangnvhoa@yahoo.com"+84.8.3553.2325,P7 Q.BThạnh84.8.3841.07390909.500.259
Nguyễn Minh HoàngBiet danhCty DV cong ich Q68.767.598P.11-Q.6--0903749169
Tôn Van Huệ(4)Lảo Tôn----------
Lê Việt Hùng(4)Yamahahung719@netzero.com--WA 98203.USA--(425) 265 0316
Nguyễn Phi Hùng(1)Biet danhemail"h.nguyen@kdvz.de"--Germany49 237 143 923849 163 643 9238
Mai Van HùngBiet danhXN Ac quy Dong Nai061.836116-Q.PN8.440.405--
Nguyễn HùngBiet danh----Q.38303535--
Nguyễn Nam HùngBiet danhHTX Cokhi Que Huong8.360.534P.12-Q1084672270908173920
Nguyễn Kim HùngBiet danhCty Rang Danh8.111303Gò Vấp----
Nguyễn Thế Hùng(4)Hùng mập"hthenguyen@aol.com"-- Fremont, CA 510-792-6242(510)329-2893
Truong Thiết Hùng(4)Biet danhthiet-hung.truong@neuf.fr--France331 49 32 09 14--
Nguyễn Việt Hùng(4)Biet danhMất sau 1975--------
Dào Van Hưu(4)Biet danh----VN----
Nguyễn Van HữuBiet danh----Q.BThanh89932370903734514
Pham Thế HuynhBiet danh----------
Phạm Công KhanhBiet danh-----------
Nguyễn Viết KhiêmBiet danhEmeco Co.(Dien Lanh)-"kimx@hcm.ftp.vn"8.567.724CMT8 -Q.109.700.2190913607160
Huỳnh Tấn Nguyễn Khương(4)Biet danh"khuong.huynh@promega.com"--San Jose-USA(408)436-9615--
Lê Văn KhuôngBiet danh----Phước Kiến, Nhà Bè7815710--
Nguyễn Duy KhươngBiet danh----Xo Viet Nghe Tinh-Q.BT89991860903934660
Phạm Van Khuông(4)Biet danhAustralia---VIC. 3020 AUSTRALIA006 139 352 68 96--
Cao Anh KiệtNam Chà----------
Huỳnh Anh KiệtBiet danh----------
Nguyễn Van Kỹ(5)Biet danhTừ trần ngày 17/9/2009 tại VN--Cây số 125 Dinh Quán,Dông Nai061629251--
Trịnh Dình Kỳ(4)Biet danh--8.960.262Ly Chinh Thang Q38506651--
Cao Van Lai(4)Lão lai----Quan Phu Nhuan----
Ngô Lâm(6)Biệt danh----San Jose, USA408 274 0837--
Vỏ Bạch LanBiet danhCty XDPhát Triển Nhà dất Q.108.352.704-Q.18.2009680903373968
Lê Thành Lập(4)Biet danh"lapct555@yahoo.com"--P.1 Go Vap8.955.042091365342
Huỳnh Thành Lập(4)Lâp dầu bạcCty Bao Bi giay A Chau8.921.344Nguyen ThaI Binh Q.18.210.997--
Lư Phụng LiênBiet danh----------
Ũ Van Lâp(4)Biet danhAustralia----006 140 884 8285--
Nguyễn Thanh LiêmBiet danh----------
Hồ Văn Liềng(4)Biet danh----USA--(714)722 3575
Nguyễn Hữu Linh(4)Biet danhMất 11/2003 8.200.400P.3-Q.58.394.086--
Bàng Văn Lộc(4)Biet danhTexas,USA--------
Dào Văn Lộc (4)Biet danhPhong Kinh Te Q. BT8.433.457,P.25, Bình Thạnh--0908162456
Lê Văn Long(4)Cà ri nị----------
Nguyễn Thành Long(4)------------
Pham Văn Lịch(4)------------
Trần Hải Long (4)Biet danh----Q.PN8.459.274--
Trần Văn Long (4)Biet danhTừ trần tại VN 9/20078294551Hẻm Fatima, Hiêp Bình Chánh, Thủ Đức--0903800603
Truong Văn Long(4)Biet danh--(714)437 0072Fountain Valey CA92708USA--(714)696-4188
Vỏ Văn Lý(5)Biet danh----P.Hiệp Bình Phuớc, Thủ Dức8971280--
Nguyễn Xuân Mạnh(4)Biet danh----63 Le Dai Hanh Q.119.620.182--
Thân Văn MaiBiet danh----P.8 Q.108.531.933--
Nguyễn Hữu Mão(4)Biet danh----Australia----
Dinh Son Minh(4)Biet danh"vntiger50@yahoo.com"--Virginia, USA--(540)915-3281
Lai Dang Minh(4)Biet danhCty Golf Lam Vien TD--Q.38.392.194--
Nguyễn Hoàng Minh(4)Biet danh----P.3,Tan An LA072.823.758--
Nguyễn Khải Minh(4)Biet danhkhaia3@yahoo.com"--P.15-Q.109.703.1080983800213
Luu Van MinhBiet danh----P.5-Q.38.326.864-0903849094
Nguyễn Van Một(Tâm(4))Biet danhKaraoke Lam--Q. Go Vap9852065090383243
Dặng Van MinhBiet danh----VN----
Nguyễn Anh NghĩaBiet danh----Long Xuyen,An Giang076834206--
Ngô Thanh NhảBiet danhBan quản lý DA Diên Phú Mỹ8.251.403Q.39311083--
Trần Dình Ngọc(5)Biet danhSan Jose, USA-"ndtran@sbcglobal.net"------(408) 858-2607
Trần Duy Ngọc(1)Biet danh----France00 33 1 60178028--
Dinh Gia NgọcBiet danhCo So Ngoc Thanh--Tân Hiệp Hóc Môn7105259--
Nguyễn Hữu NgọcBiet danh----Q.18.438.932--
Vu Quốc Ngọc(1)Biet danh"ngocvu75@yahoo.com--San Jose, USA408-246-0804--
Cao Thành Năm(4)Biet danh----USA----
Doàn Du Ninh(5)Biet danhduninhdoan@hotmail.com--FRANCE331 46 70 34 48--
Nguyễn Dức PhátBiet danh----P.14-Q.3----
Nguyễn Huu Phi(4)Biet danh----Quan 4----
Dang Van PhoBiet danh----Q.88.722.861--
Lê Chon PhuớcBiet danhChua Tam Tong Mieu Q.3--------
Âu Duong Quan(5)Biet danhCty tu Vận TKXD Tềên Giang-"letamartist@yahoo.com"073885359P.7,Mỹ Tho, Tiền Giang073873978--
Dồ Van Quang(4)Biet danhTử trận 1975--------
Hầu Van Quang(5)Biet danhMất 07/2000--Quan 88502540--
Lê Van QuangBiet danhPhân Xuởng Co Khí Viện Co Học5?161650An Bình, Quận 5----
Trần QuớiBiet danh----Quan 8----
Phạm Thanh QuỳnhBiet danh----Dong Thap----
Ðổ Quang Sang------MA 01603(508)753-3306--
Huỳnh Van Sanh(4)tự NhỏVỏ Phong Vân9271980TT dạy nghề Q.10----
Nguyễn Van Sang(4)Ruby QueenFRANCE----01 30 55 81 5206 13 15 17 53
Nguyễn Van Sanh(4)Tắc XiPhi công UH1-tử trận 1974--------
Nguyễn Van Sen(1)Biet danh"senguyen1@juno.com--California(209)957-4571--
Nguyễn Van SonBiet danh"vanson49@hcm.vnn.vn--P.7,Gò vấp89561370918245900
Lý Hồng SonBiet danhXN Xay dung Seaprodex8.643.900 Lg Bao chi P.Thao Dien-Q.TD----
Phạm Thái Son(4)Biet danhCty Colivan Sài Gòn Tourist-"sonthu5a@pmail.saigonnet.vn"82495855Q.18.220.7810903193801
Thái Van Son(5)Thái viếng----------
Vu Thanh SonBiệt Danh----Westminster CA 92683--(714) 891 0851
Nguyễn Công Tâm(1) ------------
Nguyễn Thu TâmBiet danhCo so Mui nem 358---Q.PN8.421.033--
Nguyễn Van TâmBiet danhCty Chiếu Sáng công cộng TP8550387P.11, Q.585778700913901204
Doàn Dinh Tân(1)Biet danh"tandoan@yahoo.com--NewYork001-845-4544706--
Dặng Phúc Tân Biet danhTừ Trần tại San Jose 11/22/2007 CALIFORNIA,USA--------
Nguyễn Van TàiBiet danh----USA----
Nguyễn Van TậpBiet danh----Tay Ninh066.841.080--
Nguyễn Dức TháiBiet danh"thaicathysd@yahoo.com"-San Diego CA, USA----(619)507-6913--
Nguyễn Chí Thành(4)------------
Nguyễn Hữu ThànhBiet danhSở Qui hoạch kiến trúc TP8.242.125Su Van hanh (noi dai)Q.108.626.8980903705558
Nguyễn Tấn ThànhDiêp Lang"ttanngu@gmail.com"--Tustin, CA(714)788-1934--
Vu Công ThanhBiet danh40 Massage Centre8.443.595CMTT, P.7, Tân Bình486533380903727376
Hàng Minh Thắng(5)Biet danh----Zwolle Nederland--0384547454
Hoàng Van ThắngBiet danhHOANG.2@nd.edu--IN 46637, USA--(219)277 2770
Trần Cao ThăngBiet danhMất 09/2001--------
ThăngBiet danh----P. Phuoc Binh Q.9----
Trần Van ThiBiet danh"thitran52@yahoo.com"-San Jose-USA----(408) 263 8962--
Doàn ThịnhBiet danh----Houston,USA----
Chu Chí Thọ(5)Biet danh----Temple City, CA 91780 USA(626) 309- 9872--
Khuu Phuớc Thọ(5)Biet danh----USA----
Nguyễn Van ThôngBiet danh"Davis.nguyen@smi-texas.com"--------
Ta Quang ThôngBiet danh------(503)201-2318--
Nghiêm Hà ThốngBiet danh----P.5 Q.TB99306468459300
Huỳnh Kim ThuậnBiet danh----Phan Dình Phùng, Phú Nhuận9903925--
Vũ Toàn(1)Biet danhBayer-Schering-Pharma AG-"toan.vu@web.de"0049-2307-652608Kamen Germany0049-2307-39640--
Duong Ngọc Trân(4)Biet danhITIC Co--P.6-Q.BThanh51508140908211946
Nguyễn Minh Trang(1)Biet danh--USA------
Huỳnh Bá Trung(5)Biet danhPurity Group Real Estate Investment-"petertrung@gmail.com"USA--(510)498 1015--
Ngu Hoàng Trung(1)Biet danh"trung 7214@yahoo.com"Houston, TX,USA--(281)403-9638--
Trần Quang Tú(1)Biet danh"tqt1952@yahoo.com"Modesto,CA,USA--(209)524-8168--
Lê Van TuấnBiet danh----P.3-Q.67514761--
Trần Quốc Túy(5)Biet danh-----Q.3--0908572417
Hứa Thanh Vân(6)Biet danhCty dich vu buu dien8.400.881P.11,Q.GV9.872.0270908489372
Luu Bá VanBiet danh----------
Huỳnh Khắc Vinh(1)Biet danhSamadi Vegetarisches Restaurant"kvinhhuynh51@web.de"0049-30-22 48 88 50Berlin, Germany0049-30-3941622--
Nguyễn Hoàng Vinh(1)Biet danh"vinhhoang-us@hcm.vnn.vn"--VN----
Nguyễn Phuơc Vĩnh(5)Biet danh----------
Nguyễn Dức VuợngBiet danhLiberty Restaurant--Hoang Hoa Tham Q.TB--903920855
Trinh Hoàng Xuân(5)Biet danh"xuantrinh@sbcglobal.net"-San Jose,USA------(510)6238618
Bàng Van Xinh(1)Biet danh"Bang_van.xinh@hydro.qc.ca"--Canada001-514-4937618--
Nguyễn Dình Dắc Ý (4)Biet danh"dacy205@yahoo.com"--Dr. Nortross GA 30093, USA770 564 2991 (678)770-1575

Niên khóa 1971

Mong tin của tất cả các bạn

Họ và TênBiệt danhCo Quan hay Nghề NghiệpDiện Thoại CQDịa ChỉDiện Thoại NhàDiện Thoại DD
Huỳnh Tấn Nguyễn Khanh------------
Trần Anh Kiệt------Brussels Belgium----
Truong Quyền--Bác sỉ450-445-3600J4Z3G3 Canada450-466-4685--
Nguyễn Quốc Túy------J4X2B9 Canada----
Bùi Ngọc Khôi------California----
Nguyễn Van Chinh------Belgium----
Trần Minh Chung------Italia----
Nguyễn Hữu Lộc------Germany----

Niên khóa 1972

Cựu HS 12T4 niên khoá 1965-1972 mong các bạn liên lạc dể biết tin nhau

Ho va TenLớpCo QuanDiện Thoại CQDịa ChỉDiện Thoại NhàDiện Thoại DD
Huỳnh Dức AnLớpTừ trần 06/2005 tai Canada--------
Dương Minh Đức12T4California-USA--------
Luu Hữu Hải12T4California-USA--------
Phạm Minh Hải12T4California-USA--------
Lâm Chí Hao12T4Texas-USA--------
Lai Như LânBiệt danh"lanlai@yahoo.com"--Huntington Beach, CA 92646 USA----
--Biệt danh----------
Luu Truờng Long12T4Canada--------
Phạm Ngọc Minh12T4France--------
Trần Hữu Minh12T4USA--------
Đào Văn No12T4JAPAN--------
Nguyễn Văn TàiBiet danh"tainguyen1@verizon.net"--La Puente, CA 91746-USA----
--Biệt danh----------

Niên khóa 1973

Ho va TenBiệt danhCo QuanDien Thoai CQDia Chi Diện Thoai NhàDiện Thoai DD
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--bà già móm----------
Lê Phuớc HảiBiệt danhcựu qn--------
HoàHoà den----------
PhuớcPhuớc xích lô----------
--Biệt danh----------
SonSon khùng----------
Trần Ngọc SonBiệt danh"sntran@gmail.com"--------
Nguyễn Van ThinhBiệt danhUSA--truớc ở Tân Dịnh----
Bùi Thiên ThuBiệt danhcựu qn--------
Nguyễn Van ThứcBiệt danhUSA--truớc ở Gò Vấp----
Truong Van XuânBiệt danhVN--------

Niên khóa 1974

Các bạn muốn tìm hiểu thêm về sinh hoạt của lớp xin vào http://www.12t4ct.tk hay http://www.angelfire.com/wizard2/12t4

Ho va TenNăm SinhCo QuanDien Thoai CQDia Chi Dien Thoai NhaDien Thoai DD
Dặng Dình Quốc Bảo(4)02/29/56"dangbaoegpc1@hcm.vnn.vn"--Thủ Khoa Huân Q1903814459--
Dặng Khắc Bình(4)01/22/55----DT,VN----
Bùi Công Danh(4)10/22/55----Long An----
Lê Quốc Dịnh(4)8/05/55"dhle2003@yahoo.com"--Sài Gòn----
Vu Trọng Hiền(4)01/25/56"Vuhuyviet@yahoo.com"--Nguyễn Lâm Q10,Sài Gòn0913660013--
Huỳnh Van Hoàng(4)07/21/55"lethanhhoang06@yahoo.com.vn"-- Lý Chiêu Hoàng Q60908357165--
Nguyễn Quốc Hùng(4)6/28/55Nha Trang--Nguyễn Kiểm PN99505300989713277
Nguyễn Ngọc Khánh(4)02/09/55----------
Phạm Thanh Nghị(4)03/07/55"pham_nghi@hotmail.com"-Canada----+1 905 669 6374--
Duong Hồng Ngọc(4)03/12/55SN-Chết--Bà Hom Q66670187--
Nguyễn Minh Phuong(4)11/26/55P4-Q11--P12 Q.BT0913747988--
Trần Van Quang(4)05/23/54----P11 QBT80504080982966635
Lê Anh Quang(4)08/21/56Chết--------
Nguyễn Dức Thắng(4)2/08/56SG--------
Lê Dình Thái(4) 10/21/55"lethanhtran@hotmail.com"--------
Nguyễn Xuân Thuần(4)11/06/55Dà Nẳng--------
Nguyễn Vỏ Van(4)11/20/55SG,UC-- Trần Hung Dạo P1 Q50903953487--
Nguyễn Dình Cẩm(4)12/30/56"ocaams19@gmail.com"--------
Lê Tuấn Dân(4)12/30/56---- P14 Q Tân Bình0903821877--
Vu Ngọc Dao(4)01/04/55An Giang--------
Nguyễn Mạnh Dung(4)8/26/56Chết--Nguyễn Tri Phuong Q10----
Nguyễn Huu Dịnh(4)05/21/56SG--------
Tạ Ngân Giao(4)03/18/55SG--------
Dịnh Truờng Hân(4)09/20/56"handinh20@hotmail.com"; USA--------
Nguyễn Hoàng(4)2/10/55Nha Trang--------
Phạm Mạnh Hùng(4)1956SG-VN----0903923008--
Bùi Liên Khoa(4)11/11/56----------
Nguyễn Kim Long(4)03/19/55----Hawaii-USA----
Huỳnh Tấn Lộc(4)11/01/55"loctanhuynh05@yahoo.com"--PCầu Kho Q109895990488364839
Hồ Minh Luân(4)10/14/55"hominhluan1955@yahoo.com-- PCâu Kho Q109588752739203973
Nguyễn Ngọc Minh(4)Bi?t danh----------
Phan Van Mỹ11/15/56Gia D?nh--------
Dỗ Truờng Nguyên05/06/55"trng55@yahoo.com"-- Tx77089----
Võ Nguyễn10/24/56Qũang Ngãi--------
Đỗ Huy Phú09/22/56----P6 Q50907514982--
Trần Nợoc Quang03/23/56"lintrantn@yahoo,com"--Nguyễn Du P7 Q.Gò Vấp0908148604--
Doàn Phước(4)12/04/56SG--------
Trần Vinh Tài(4)04/09/55"vinhthienanh2001@hcm.vnn.vn"--------
Nguyễn Anh Tuấn(4)06/08/56"lnguyen74@yahoo.com"-USA--------
Nguyễn Hoàng Tuấn(4)3/18/56"samcotuan@yahoo.com"--Phan Van Trị P2Q50903830645--
Thái Hữu Thanh(4)04/02/56SG--------
Nguyễn Chí Thành(4)8/13/56Qui Nhon VN--------
Pham Qúôc Thới(4)8/20/55----P1Q509030143528384373
Trịnh Minh Thúy(4)8/27/55SG--------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------

Niên khóa 1975 (8T3, 9T3, 10T1, 11T1, 12T1)

Các bạn muốn tìm hiểu thêm về lớp 12T2 xin vào http://groups.google.com/group/caothang75

Họ và TênBiệt danhCo QuanDiện Thoại CQDịa ChỉDiện Thoại NhàDiện Thoại DD
Bùi Van Tài(1)Bác TàiUSA--------
Huỳnh Dinh Dậu(1) Sáu Dậuhdd@busmail.net---Grace Hollogne BELGIQUE 00.32.4.233.14.53 00.32.4.96.49.24.82
Trần Việt Khoan(1)Cá Trêtvk@free,fr--92160 Antony France DT nha : 00,33,40,96,80,48--
Hồ Chí Dung(1)Dung Bo----CA 90274----
Dàm Van Tiên(1)Tiên NâuVN----8996572--
Trần Quang Thông(1)Thông TèVN-"thongtq0807@yahoo.com"----8238441--
Lý Trần Nghia(1)Lý Trần Truồng----------
Trần Thanh Toàn(1)Toàn MadVN-"tranthanhtoan@yahoo.com.vn"------9912397
Nguyễn Van Toàn(1) Toàn Chị Em Ta----------
Dăng Dinh Toàn(1) xì khói ra lổ mui----------
Truong Kim Phuong(1) Chị Phuong"truongkimphuongquan2@yahoo.com"----7403281--
Vỏ Van Muời(1)Chị Muời USA--------
Nguyễn Kinh Dzoanh(1) Nhổ Lông Tay AstroboyVN--------
Nguyễn Quang Hùng(1)Co mụt ruồi ở miệng----------
Phạm Duy Hoàng(1)Ba xe be"academie...@yahoo.fr"-FRANCEsanh nam 1955, h?c có vài nam l?p 8,9,sau bi d?ng viên------
Lê Van Hùng(1) Cháu chú Thoòng----------
Nguyễn Van Hoa(1) Hoa giaTử trận--------
Trần Lê Thuần (1)Thuận mập xì ke----------
Hoàng Lê Thuần(1)Thuần hiềnUSA--------
Nguyễn Thanh Châu(1)Châu ChuởngVN-"ntchau­_nt@yahoo.com"----8405523--
Lục Van Lực(1)dân choi ----------
Hà Van Hoa(1)Hoa Súng----------
Nguyễn Bá Hải(1) Hai NgốFRANCE---------
Dỗ Quốc Nam(1) Nam nhảy dầm,----------
Lê Van Quý(1)Quý Mập----------
Nguyễn Trung Trực(1)Tóc quan----------
Tâm Hô(1)cận thị, hô rang----------
Tâm Súng(1)------------
Tâm(1) Xì Ke rất ốm, cao, mặt mụn--------
Tình(1)nguời Hoa sanh nam 1955, học cở lớp 8, lớp 9--------
--(1)Mickey Mouse- nhỏ con, rang hô, bán máu dể lấy tiền di choi--------
Nguyễn Hoàng Tuấn(1)mặt mụn, caoUSA-có lên làm lơp truởng nam lớp 10--------
Dỗ Quốc Thang(1)ban Hoa giVN-"doquocthang0403@yahoo.com"----9272466--
--(1)--ốm, cao, hiền, thích tập chạy, dùi cứng nhu sắt--------
Phan Công Tài(1) Tài SòVN-"congtai2111@yahoo.com.vn"--học lớp 8,9,10 bị dộng viên--8629575
Vuong Thanh Hiền(1) mini vespa, hoi xạo xạo, khoái di nhảy--------
--(1)Nam kèo hay di chơi chung với 6 Hiền--------
Hiêp(1)-- bạn 6 Tài từ Nguyễn Truờng Tộ đến--------
--(1)------------

Niên khóa 1976

Ho va TenBiệt danhCo QuanDiện Thoại CQDịa ChỉDiện Thoại NhàDiện Thoại DD
Lý Văn ChâuBiệt danh----------
Huỳnh Hữu Dức Biệt danh----------
Nguyễn Minh Dức Biệt danhBa Son,Thủ Thiêm --------
Lê Tấn NhảBiệt danh"le@fev-et.com"-"mdx2002@juno.com"--USA616 915 1763--
Dặng Trọng PhúcBiệt danh----------
Truong Minh Sang Biệt danh----
Nguyễn Quốc Thanh Phó Cạonamdtrinh@yahoo.com-thanhqnguyen@kc.rr.com--Missouri-USA--830 220 0852
------
--Biệt danh----------

Niên khóa 1977


Họ và TênBiệt danhCo QuanDiện Thoại CQDịa ChỉDiện Thoại NhàDiện Thoại DD
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------
--Biệt danh----------

Trở Về Trang Nhà