Niên khóa 1962 và 1963 http://truongkythuatcaothang@googlepages.com/home
Niên khóa 1968 http://www.geocities.com/caothang6168
Niên khóa 1969 http://www.ktcaothang.com
Niên khóa 1970 http://www.caothang.net
Niên khoá 1974 http://www.12t4ct.tk hay http://www.angelfire.com/wizard2/12t4
Niên khóa 1975 lớp 12T2 http://groups.google.com/group/caothang75
Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ
Trung học KT.Nguyễn Trường Tộ (VN)
Cao Đẳng Kỷ Thuật Cao Thắng
Hội Ái Hữu Kỹ Sư Công Nghệ http://www.kysucongnghe.net

Trở Về Trang Nhà